KONTAKTY

ROSNIČKA SK a.s.

Kopčianska 89, 851 01 Bratislava – Petržalka

Objednávky – logistika:

Pondelok – piatok  07:30-16:00

tel.: +421  2 6381 0991, 2, 3

mobil:  0917 829 761,   0915 753 311

email: rosnicka@rosnicka.sk, obchod@rosnicka.sk


Predajňa:

Pondelok – piatok  07:30-17:00

Sobota: 08:00 – 12:00

tel.:  +421 2 6381 0995

 


Sklad:

Pondelok – piatok  07:30-16:00

tel.: +421  2  6381  0305

Dovoľujeme si Vás upozorniť na úpravy otváracích hodín a aj možnosti objednávania si tovaru.

Objednávky prijímame do 17.12.2019 do 12.00 hod., s možnosťou vyskladnenia tovaru do 20. 12. 2019 v čase do 12.00 hod. Objednávky, ktoré nie sú realizované zo skladového tovaru (atypy a farebne upravované parapety) je potrebné objednať s predstihom plnenia tak, aby ich naša spoločnosť mohla vyskladniť v zmysle našich dodávateľských podmienok, t.j. do 5 pracovných dní, maxim. však do 19.12.2019.

Najbližšie objednávky po Novom roku prijímame výlučne mailom (nie osobne)od 2.1.2020 s možnosťou vyskladnenia po termíne 08.01.2020.

Štandardný režim našej spoločnosti nabieha od dátumu 08. 01. 2020 (fyzické preberanie objednávok).