UPOZORNENIE na úpravu otváracích hodín.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na úpravy otváracích hodín a aj možnosti objednávania si tovaru.

Objednávky prijímame do 17.12.2019 do 12.00 hod., s možnosťou vyskladnenia tovaru do 20. 12. 2019 v čase do 12.00 hod. Objednávky, ktoré nie sú realizované zo skladového tovaru (atypy a farebne upravované parapety) je potrebné objednať s predstihom plnenia tak, aby ich naša spoločnosť mohla vyskladniť v zmysle našich dodávateľských podmienok, t.j. do 5 pracovných dní, maxim. však do 19.12.2019.

Najbližšie objednávky po Novom roku prijímame výlučne mailom (nie osobne)od 2.1.2020s možnosťou vyskladnenia po termíne 08.01.2020.

Štandardný režim našej spoločnosti nabieha od dátumu 08. 01. 2020 (fyzické preberanie objednávok).