POKOJNÉ SVIATKY

Prajeme Vám všetkým pokojné a láskyplné vianočné sviatky prežité v zdraví a šťastí v kruhu Vašich najbližších. Kolektív f. ROSNIČKA.